Stručni skupovi / 8. travnja 2014.

Novi mediji i čitanje

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Program je namijenjen stručnim suradnicima školskim knjižničarima u osnovnim školama  Grada Zagreba, Karlovačke, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola Dubovac , Primorska 9,  Karlovac

Broj polaznika: 150 polaznika

Rok prijave: obvezna prijava do 27. lipnja 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: Zdenka Bilić, prof. i dipl. knjiž., dr. sc. Marina Gabelica, Dinka Juričić, prof., Borna Lulić, prof., mr. sc. Jasna Milički, mr. sc. Alka Stropnik, Ana Sudarević, prof. i dipl. knjiž., Evica Tihomirović, prof. i dipl. knjiž.

Ciljevi: usvojiti načine i metode rada u planiranju rada školskoga knjižničara, naučiti primijeniti i realizirati planirane razvojne zadaće školskog knjižničara, samostalnim promišljanjem primijeniti teorijske spoznaje  praktičnog rada u školskoj knjižnici

Oblici rada: predavanje i stručno pedagoške radionice, frontalni rad i rad u grupama

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa stručnoga skupa (AZOO)

Napomena: /

Voditeljica:

Viša savjetnica za stručne suradnike knjižničare
Biserka Šušnjić, prof. i dipl. knjižničarka
telefon: 01/2785 089

e-pošta: biserka.susnjic@azoo.hr