Stručni skupovi / 12. lipnja 2014.

Novi mediji i čitanje

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Program je namijenjen stručnim suradnicima školskim knjižničarima u srednjim školama Grada Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Međimurske i Varaždinske županije

Mjesto održavanja: Prva gimnazija Varaždin, Petra Preradovića 14,  Varaždin

Broj polaznika: 150 polaznika

Rok prijave: obvezna prijava do 20. lipnja 2014. elektroničkim putem na www.ettaedu.eu

Predavači: Marija Bednjanec, prof. i dipl. knjiž., dr. sc. Marina Gabelica, Jasminka Horvatić-Bedenik, prof. i dipl. knjiž., Ruža Jozić, dipl. knjiž., Marinela Marčetić, prof. i dipl. knjiž., Ivana Štimec-Sajko, prof. i dipl. knjiž., Danko Tkalec, dipl. oecc.

Ciljevi: usvojiti načine i metode rada u planiranju rada školskoga knjižničara, naučiti primijeniti i realizirati planirane razvojne zadaće školskog knjižničara, samostalnim promišljanjem primijeniti teorijske spoznaje  praktičnog rada u školskoj knjižnici

Oblici rada: predavanje i stručno pedagoške radionice, frontalni rad i rad u grupama

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa stručnoga skupa (AZOO)

Napomena: /

Voditeljica:

Viša savjetnica za stručne suradnike knjižničare
Biserka Šušnjić, prof. i dipl. knjižničarka
telefon: 01/2785 089

e-pošta: biserka.susnjic@azoo.hr