Stručni skupovi / 8. travnja 2014.

Školska knjižnica u građanskom i zdravstvenom odgoju te tradicijsko pjesništvo kao poticaj

Nastavni predmet/područje: školsko knjižničarstvo

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: stručnim suradnicima knjižničarima u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije

Mjesto održavanja: Učenički dom Lovran, 43. istarske divizije 3, Lovran 51415

Broj polaznika: 120

Rok prijave: obvezna prijava do 16. svibnja 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: Ivana Čarapina, prof. i dipl. knjiž., Mate Maras, prof., prof. dr. sc. Dubravka Oraić-Tolić, prof. dr. sc. Livia Puljak, Ana Saulačić, prof. i dipl. knjiž., Biserka Šušnjić, prof. i dipl. knjiž., stručni suradnici knjižničari praktičari

Ciljevi: sudionicima ponuditi primjere tradicijskog ljubavnog pjesništva koji naglašavaju korelaciju knjižnično-informacijskog odgoja i obrazovanja (KIOO) i određenih tema građanskog odgoja i tema zdravstvenoga odgoja, kao poticaj za ostvarenje ishoda učenja u školskoj knjižnici. Stručni suradnici knjižničari definirat će ishode informacijske pismenosti (IP) te će spoznati da se IP ne poučava samostalno nego u sintezi s nastavnim predmetima i područjima (ishodi-ciljevi-kompetencije). Sudionici će steći uvid u pojedine kompetencije knjižnično-informacijske pismenosti (KIP) u korelaciji s građanskom i zdravstvenom pismenosti u svrhu osvješćivanja bitnosti izgradnje osobnog i nacionalnog identiteta kao ishoda učenja u školskoj knjižnici te će kroz izgradnju samopouzdanja znati argumentirano zastupati svoje mišljenje te samostalno iznositi svoje stavove i uvažavati tuđe (usporediti, razlikovati, argumentirati stavove), a do tog željenog postignuća doći će od niže razine (zapamtiti, razumjeti, primijeniti) prema višoj razini (analizirati, kreirati, procijeniti).

Metode i oblici rada: frontalni rad, primjeri dobre prakse, rasprava

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditeljica:

Viša savjetnica za stručne suradnike knjižničare
Biserka Šušnjić, prof. i dipl. knjižničarka
telefon: 01/2785 089