Stručni skupovi / 17. srpnja 2013.

Novi kurikulumi vjeronauka u strukovnim školama – upute za eksperimentalnu provedbu

Razina i vrsta stručnog skupa: Državni, jednodnevni

Namjena: Nastavnici vjeronauka u eksperimentalnom programu srednjih strukovnih škola

Mjesto održavanja: Prva gimnazija, Avenija Dubrovnik 36, Zagreb

Broj polaznika: 54

Rok prijave: Obvezna online prijava do 20. kolovoza 2013. na adresu www.ettaedu.eu

Predavači: Tamara Hudolin, prof., mr.sc. Marijana Marinović,

Ankica Mlinarić, dipl. teolog, doc. dr .sc. A.T.Filipović, Dejan Čaplar, dipl. teolog

Ciljevi: učitelji/ nastavnici će moći

  • razumjeti metodologiju izrade općeobrazovnih kurikuluma za strukovne škole
  • primijeniti novu metodologiju planiranje i pripremanje rada te izvedbu kurikuluma tijekom školske godine
  • izraditi godišnji i tematski izvedbeni plan i program temeljen na ishodima učenja
  • izraditi pripremu za nastavni sat temeljenu na ishodima učenja

Oblici rada: rad u plenumu, rad u skupinama i  samostalni rad

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje tema i nositelja programa (od strane Agencije)

Napomena: Preuzeti novi predmetni kurikulum s mrežne stranice Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih www.asoo.hr / programi učenja / strukovni kurikulumi te na istom linku proučiti i pripadajuće standarde kvalifikacije. Dovoljno je odabrati jednu četverogodišnju kvalifikaciju.

Voditelj:

Ankica Mlinarić, dipl. teolog, viša savjetnica za vjeronauk
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek
Telefon: 031 284 915
Prof. dr. sc. Ana Thea Filipović
Nacionalni katehetski ured
Tel: 01/5635 032