Stručni skupovi / 29. kolovoza 2014.

Novi izazovi i strategije u radu s djecom/učenicima s teškoćama

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, trodnevni

Namjena: Program je namijenjen stručnim suradnicima, odgojiteljima i učiteljima edukacijsko-rehabilitacijskog profila svih županija Republike Hrvatske

Mjesto održavanja: Hotel Aurora, Mali Lošinj

Broj polaznika: 350

Rok prijave: Obvezna online prijava do 10. listopada 2014. na adresu www.ettaedu.hr

Predavači: mr. sc. Marijana Gojčeta, doc.dr.sc. I. Milas Klarić, Anka Slošnjak, Zvjezdana Janičar, N. Dragaš Zubalj, R. Cimperman, doc.dr.sc. V. Kranželić, prof. dr. sc. D. Blaži, izv. prof. dr.sc. S. Galešev, S. Burčar, V. Vučković, J. Vuković i sur., I. Biljan, prof., M. Ništ, prof., dr.sc. D. Mamić 

Ciljevi: odgojitelji, učitelji i stručni suradnici će

  • upoznati promjene u odgojno-obrazovnom sustavu
  • ojačati kompetencije za nošenje sa osobnim i profesionalnim izazovima
  • upoznati nove alate i strategije u radu s djecom/učenicima s teškoćama 

Metode i  oblici rada: predavanja, grupni i  samostalni rad polaznika

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje tema i nositelja programa (od strane Agencije) 

Napomena: /

Voditelj:

Mara Capar, viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje
telefon: 01 2785 120
 
Luči Lončar, viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Split
telefon: 021 340 983
e-pošta: luci.loncar@azoo.hr

 

Tončica Kalilić, viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Split
telefon: 021 340 996
e-pošta: toncica.kalilic@azoo.hr
 
Ivana Petanjek, viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek
Telefon: 031 284 906