Stručni skupovi / 1. lipnja 2016.

Nove strategije u nastavi matematike osnovne škole

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima matematike Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Karlovačke županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola Gornja Vežica, Gornja Vežica 31, 51000 Rijeka

Broj polaznika: 140

Rok prijave: obvezna prijava do 28. kolovoza 2016. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: viši savjetnici AZOO-a, sveučilišni profesori, učitelji matematike u zvanju mentora i savjetnika

Ciljevi: sudionici će

  • upoznati suvremene metode poučavanja matematike
  • primijeniti suvremene metode na konkretnim nastavnim jedinicama
  • planirati vrednovanje učeničkih postignuća temeljeno na suvremenom pristupu poučavanja
  • upoznati strategije rada sa nadarenim učenicima
  • analizirati motivacijske zadatke u nastavi matematike
  • analizirati sadržaje statistike i vjerojatnosti u nastavi matematike osnovne škole

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava, primjer prakse; individualni, grupni, rad u paru, frontalni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

viši savjetnik za matematiku Vesko Nikolaus, mag. educ. math. et phys.
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
telefon: 051/ 320-387051/ 320-387