Stručni skupovi / 1. lipnja 2016.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen pripravnicima učiteljima matematike Primorsko-goranske, Ličko-senjske, Karlovačke i Istarske županije, te nastavnicima matematike Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije

Mjesto održavanja: Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka, Trpimirova 6, Rijeka

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do 1. rujna 2016. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: viši savjetnici AZOO-a, sveučilišni profesori, učitelji i nastavnici matematike u zvanju učitelja i profesora savjetnika

Ciljevi: sudionici će

  • steći znanja i sposobnosti potrebne za polaganje stručnog ispita
  • steći kompetencije za rad u nastavi
  • steći temeljna znanja o planiranju svoga rada
  • steći kompetencije za pravilno vođenje pedagoške dokumentacije i evidencije
  • osposobiti se za praćenje neposrednog odgojno-obrazovnog rada u skladu sa standardima struke
  • osposobiti se za samostalno obavljanje poslova učitelja i nastavnika matematike

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, samostalni rad polaznika, frontalni, rad u grupi

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

viši savjetnik za matematiku Vesko Nikolaus, mag. educ. math. et phys.
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
telefon: 051/ 320-387051/ 320-387