Stručni skupovi / 10. lipnja 2016.

Racionalno matematičko razmišljanje

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen nastavnicima matematike Istarske županije

Mjesto održavanja: Pazinski kolegij – klasična gimnazija Pazin s pravom javnosti, Jurja Dobrile 6, 52 000 Pazin

Broj polaznika: 70

Rok prijave: obvezna prijava do 31. kolovoza 2016. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: viši savjetnici AZOO-a, sveučilišni profesori, učitelji matematike u zvanju mentora i savjetnika

Ciljevi: sudionici će

  • upoznati i analizirati strategije racionalnog matematičkog razmišljanja
  • primijeniti strategije racionalnog matematičkog razmišljanja na konkretnim primjerima
  • analizirati matematičke sadržaje vjerojatnosti i statistike u srednjoškolskom obrazovnom sustavu
  • upoznati suvremene metode učenja i poučavanja matematike
  • integrirati suvremene metode poučavanja u konkretnim nastavnim jedinicama
  • primijeniti suvremene metode poučavanja u slučaju individualiziranog i prilagođenog programa

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava, primjer prakse; individualni, grupni, rad u paru, frontalni 

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

viši savjetnik za matematiku Vesko Nikolaus, mag. educ. math. et phys.
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
telefon: 051/ 320-387