Stručni skupovi / 8. prosinca 2015.

NK za rani i predškolski odgoj i obrazovanje: Dokumentiranje u planiranju i oblikovanju kurikuluma

Razina i vrsta stručnog skupa: županijska, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima na području Grada Zagreba – zapad

Mjesto održavanja: Dječji vrtić Vrapče, Nikole Gorjanskoga 7, Zagreb

Broj polaznika: Predavanja: 70 sudionika. Plenarna izlaganja. Vježbe: 10 – 15 sudionika. Skupni rad: 5 – 7 skupina.

Rok prijave:10. veljače 2016. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. sc. Mirjana Šagud, odgajatelji mentori i savjetnici i stručni suradnici DV-a Vrapče, mr. sc. A. Silić 

Ciljevi: bolje razumjeti i usvojiti znanja potrebna za stvaranje prepoznatljivog kurikuluma u ustanovi ranog i predškolskog odgoja; steći osnove potrebne za izgrađivanje kvalitetnih suradničkih odnosa, konteksta i odgojno-obrazovne prakse s obzirom na bitne ciljeve odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi. 

Metode i oblici rada: predavanja, vježbe, skupni rad, samostalni rad polaznika.

Vrednovanje: obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane nositelja programa); obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane  Agencije).

Napomena:

Voditelj:

viša savjetnica za predškolski odgoj
mr. sc. Andreja Silić
telefon: 01/ 2785 054