Stručni skupovi / 24. travnja 2014.

Nestandardni hrvatski jezik (prema standardnom hrvatskom jeziku)

Razina i vrsta stručnog skupa: državni 

Namjena: učiteljima i nastavnicima Hrvatskoga jezika

Mjesto održavanja: Pula, hotel Park Plaza Histria 

Broj polaznika: 500

Rok prijave: obvezna prijava do 15. listopada  2014. na www.ettaedu.eu 

Predavači: sveučilišni profesori, znanstvenici iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, nastavnici i učitelji 

Ciljevi:

  • razvijati jezično znanje, jezičnu kulturu i sposobnost za uporabu hrvatskoga jezika u svim tekstovnim vrstama i priopćajnim sredstvima,
  • razlikovati zavičajne idiome i standardni jezik te osvijestiti potrebu njegovanja i očuvanja različitih narodnih govora,
  • zaštiti posebnosti hrvatskih dijalekata unutar hrvatskoga jezika,
  • poticati stilsku svrhovitost i odmjerenost u uporabi nestandardnoga jezika u umjetnosti (kazalište, film, književnost), u medijima i kulturi općenito,
  • isticati važnost, utjecaj  (nestandardnoga) jezika u socijalizaciji pojedinca,
  • implementirati stečena znanja u izvedbu nastavnoga programa prema načelima hrvatskoga jezika, poglavito načelu zavičajnosti.

Metode i oblici rada: predavanja, interaktivna predavanja, rasprava

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa 

Napomena:Putem on-line obrasca od kolovoza 2014. na www.ettaedu.eu bit će omogućena prijava za smještaj u hotelu Park Plaza Histria

Voditeljice:

viša savjetnica za hrvatski jezik
mr. sc. Jasna Pandžić
telefon: 023 254 192
 
viša savjetnica za hrvatski jezik
Anđa Suvala, prof.
telefon: 031 284 908