Stručni skupovi / 7. studenoga 2013.

Stresni događaji u životu učenika

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen stručnim suradnicima pedagozima: Zagrebačka županija i Grad Zagreb.

Mjesto održavanja: Zagreb, Donje Svetice 38

Broj polaznika: 80

Rok prijave: obvezna prijava do 18. siječnja 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: dr. sc. Gordana Buljan Flander, Marija Crnković,

Ciljevi: Izdvojiti neke stresne događaje u životu učenika i pokazati moguće načine pomoći, predvidjeti i rastumačiti moguće sudjelovanje stručnog suradnika u postupku suđenja, moći učeniku pružiti podršku u postupku razvoda roditelja

Metode i oblici rada: frontalni rad, radionice….

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

Senka Soldat, prof.,viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje
01/2785 021