Stručni skupovi / 1. lipnja 2016.

Nepoželjna dječja ponašanja u vrtiću – izazovi odgojitelja

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski; jednodnevni

Namjena: program je  namijenjen odgojno-obrazovnim radnicima u dječjim vrtićima Primorsko-goranske županije

Mjesto održavanja: Dom kulture i sporta „PraktikUm“ Ulica Jurja Strossmayera 29,

Kraljevica, Dječji vrtić „Orepčići“

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna online prijava do 14. rujna 2016.. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: Lahorka Jurčić, prof. psiholog stručni suradnik-savjetnik, Patricija Vitori, odgojitelj-mentor, Ines Šipić, odgojitelj predškolske djece, Mirela Peić, odgojitelj predškolske djece

Ciljevi: Sudionici će:

  • steći znanja o uzrocima dječjih nepoželjnih ponašanja, mogućnostima prevencije i intervencije,
  • naučiti kako provesti funkcionalno praćenje nepoželjnih ponašanja i kreirati pozitivan plan podrške,
  • razumjeti fleksibilne mogućnosti odgojno-obrazovnog procesa u svrhu jačanja socijalnih kompetencija djece predškolske dobi,
  • steći vještine praćenja procesa, od problema do vrednovanja

Oblici rada: interaktivno predavanje, radionica (grupni rad), primjeri iz prakse

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: ponavljanje skupa

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Jasna Šverko, mag.rehab.educ.
telefon: 051/317 692051/317 692