Stručni skupovi / 22. srpnja 2015.

Djeca s teškoćama autističnog spektra / Rano prepoznavanje autizma i djelovanje

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: program je  namijenjen odgojno-obrazovnim radnicima u dječjim vrtićima Primorsko-goranske, Ličko-senjske županije i Istarske županije

Mjesto održavanja: Dječji vrtić „Rijeka“, PPO „Srdoči“

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna online prijava do 1. prosinca 2015. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: Jasna Šverko, mag.rehab.educ., Robert Cimperman, prof. logoped

Ciljevi: Sudionici će:

  • steći nova znanja o djeci s teškoćama u razvoju (autistični spektar);
  • bolje razumjeti potrebe djece rane dobi i uočavanje poteškoća u razvoju, te prepoznavanja  ranih simptoma autizma;
  • usvojiti znanja potrebna za planiranje i izradu individualnog odgojno obrazovnog plana rada za dijete autističnog spektra;
  • povezati i razmijeniti iskustva iz prakse,
  • promišljati o izgradnji partnerstva između vrtića, škole i obitelji kroz komunikaciju koja nije podložna predrasudama.

Oblici rada: interaktivno predavanje, radionica (grupni rad),

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Jasna Šverko, mag.rehab.educ.
telefon: 051/317 692
Viši savjetnik za djecu s teškoćama
Robert Cimperman, prof. logoped
telefon:051/320 382