Stručni skupovi / 20. travnja 2018.

Nazorovi dani

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, jednodnevni stručni skup

Namjena: stručni skup namijenjen učiteljima razredne nastave, ravnateljima, stručnim suradnicima, učiteljima i nastavnicima Hrvatskoga jezika

Mjesto održavanja: Pastoralni centar u Postirima na Braču

Broj polaznika: 80

Rok prijave: obvezna prijava do 20. svibnja 2017. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: akademik Josip Bratulić, dr. sc. Branko Matulić, Iva Polić, prof., dr. sc. Srećko Listeš

Ciljevi: sudionici će slušati izlaganja o odgojno-obrazovnom radu u prošlosti, životu i djelu pjesnika Petra Preradovića i planiranju i ostvarivanju ishoda učenja na primjerima Preradovićeve i Nazorove lirike

Metode i oblici rada: predavanja i rasprava

Vrjednovanje: obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

dr. sc. Srećko Listeš, viši savjetnik za hrvatski jezik
telefon: 340-995