Stručni skupovi / 2. studenoga 2012.

Nastavni program povijesti usmjeren na obrazovna postignuća (ishode učenja)

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Pripravnici i učitelji povijesti do pet godina radnoga staža u Karlovačkoj, Zagrebačkoj, Krapinsko-zagorskoj, Međimurskoj, Varaždinskoj, Sisačko-moslavačkoj, Koprivničko-križevačkoj, Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i Gradu Zagrebu.

Mjesto održavanja: Zagreb, Osnovna škola Josipa Jurja Strossmayera, Varšavska 18

Broj polaznika: 60

Rok prijave: Obvezna online prijava na www.ettaedu.eu do 10. siječnja 2013.

Predavači: mr.sc. Marijana Marinović, dr. sc. Snježana Koren, Gordana Frol, prof., Tamara Janković, prof., Daniela Jugo Superina, prof. i Nera Malbaša Kovačić prof.

Ciljevi: Sudionici će:

  • Učitelji će razlikovati i stupnjevati temeljne pojmove u nastavnom programu povijesti i kurikulumskog pristupa u nastavi građanskog odgoja.
  • Učitelji će naučiti koja je svrha i funkcija mjesečnog 
  • planiranja i programiranja te kako se izrađuju mjesečni programi.
  • Učitelji će naučiti planirati nastavni sat uvažavajući četiri elementa planiranja: 1. izbor ishoda učenja, 2. izbor sadržaja učenja, 3. izbor metoda učenja i metoda poučavanja te nastavnih sredstava i pomagala i 4. donošenje odluke o načinu praćenja i ocjenjivanja učeničkog napretka.
  • Učitelji će biti u stanju prepoznati i razlikovati osam vrsta inteligencija među svojim učenicima.
  • Učitelji će naučiti kako primijeniti kurikulum građanskog odgoja u školi kroz projektnu nastavu.

Oblici rada: Predavanje, rad u radionicama, rad u skupinama, individualni rad i rasprava u plenumu

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Napomena: Nastavnici trebaju prije skupa proučiti kurikulum građanskog odgoja te teme Planiranje i priprema nastavnog rada i Izvedba nastavnog sata u nastavničkom priručniku Temeljna nastavna umijeća autora Crisa Kyriacoua, Educa, Zagreb, 1995.

Voditelj

mr. sc. Marijana Marinović, viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
051 320 383