Stručni skupovi / 29. kolovoza 2013.

Nastavni proces usmjeren na učenika

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima latinskoga i grčkoga jezika u osnovnim i srednjim školama svih županija Republike Hrvatske

Mjesto održavanja: Prva gimnazija, Zagreb, Avenija Dubrovnik 36

Broj polaznika: 130

Rok prijave: obvezna prijava do 15. listopada 2013. na www.ettaedu.eu

Predavači: dr. sc. Boris Jokić, Voljena Marić, prof., Elvira Nimac, prof., Marija Pustišek, prof.

Ciljevi: sudionici će moći:

  • primijeniti u nastavi modele prilagodbe nastavnoga procesa kognitivnim sposobnostima učenika
  • obrazložiti važnost opisnog praćenja učeničkih postignuća
  • samostalno sastavljati kvalitetne bilješke o napredovanju učenika
  • koristiti se internetskim poveznicama za ponavljanje, usvajanje i ispitivanje jezičnih i   
  •  izvanjezičnih nastavnih sadržaja
  • upotrebljavati gotove online predloške i samostalno sastavljati vlastiti nastavni materija
  •  implementirati sadržaje građanskoga odgoja u nastavu klasičnih jezika na primjerima  
  •   izvornih tekstova grčke i rimske književnosti.… 

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, radionice, primjeri dobre prakse….

Vrednovanje:Standardizirani obrazac za (samo)vrednovanje AZOO-e.

Napomena:

Voditeljica:

vanjska suradnica Kornelija Pavlić, prof.,
Klasična gimnazija
Križanićeva 4a, Zagreb