Stručni skupovi / 2. studenoga 2012.

Nastavi programi i kurikulumi povijesti usmjereni na kompetencije i ishode učenja

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Voditelji ŽSV-a mentori i savjetnici u Karlovačkoj, Istarskoj, Primorsko-goranskoj i Ličko-senjskoj županiji.

Mjesto održavanja: Rijeka, Agencija za odgoj i obrazovanje, Trpimirova 6,

Broj polaznika: 30

Rok prijave: Obvezna online prijava na www.ettaedu.eu do 6. siječnja 2013.

Predavači: mr. sc. Marijana Marinović, Gordana Frol, prof., Daniela Jugo Superina, prof., Nera Malbaša Kovačić, prof., Vesna Slaviček, prof. i dr. sc. Snježana Koren

Ciljevi: Sudionici će:

  • Voditelji ŽSV-a, mentori i savjetnici će razlikovati i stupnjevati temeljne pojmove kurikulumskog pristupa u nastavi povijesti.
  • Voditelji ŽSV-a, mentori i savjetnici će naučiti kako primijeniti kurikulum građanskog odgoja u školi kroz projektnu nastavu.
  • Voditelji ŽSV-a, mentori i savjetnici će se osposobiti za pripremanje radionice kao posebnog oblika stručnog usavršavanja.
  • Voditelji ŽSV-a, mentori i savjetnici će naučiti razlikovati i primjenjivati različite metode poučavanja i metode učenja.
  • Voditelji ŽSV-a, mentori i savjetnici će naučiti što su interpretacije, kako nastaju, te s kojim ih ciljevima i kako ih primjenjivati u razredu.

Oblici rada: Predavanje, rad u radionicama, rad u skupinama, individualni rad i rasprava u plenumu

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Napomena: Učitelji/nastavnici trebaju prije skupa proučiti zadanu temu (Uzlet srednjovjekovne Europe) u udžbenicima, metodičkim priručnicima i ostaloj stručno-znanstvenoj literaturi te kurikulum građanskog odgoja koji je objavljen na web stranici Agencije za odgoj i obrazovanje.

Voditelj

mr. sc. Marijana Marinović, viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
051 320 383