Stručni skupovi / 12. prosinca 2016.

Nastava usmjerena na učenika-suvremeni metodički pristupi

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: Stručni skup je namijenjen učiteljima razredne nastave Koprivničko-križevačke županije

Mjesto održavanja: OŠ Ljudevita Modeca, F. Račkoga 3, 48 260 Križevci

Broj polaznika: 120

Rok prijave: obvezna prijava od 28. prosinca 2016. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. sc. Vesna Budinski, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Vladimira Brezak, prof. logoped, Ivona Nakić-Vojnović, viša savjetnica AZOO, Jasmina Hamer, viša savjetnica AZOO, Tihomir Pleša, učitelj savjetnik, mentori, savjetnici

Ciljevi: sudionici će utvrditi potrebu primjene kompetencijskoga pristupa u nastavi Hrvatskoga jezika, dobiti smjernice za pripremanje i izvođenje nastave usmjerene na učenika; primijeniti znanstveno-metodički instrumentarij u pripremanju i izvođenja nastave, raspraviti o razinama funkcionalnih pismenosti učenika; informirati se o suvremenim dokimološkim načelima definirati promjenjive elemente za vrednovanje kompetencija u kognitivnim, afektivnom i psihomotoričkom području; upoznati se s načinima podrške i prilagodbama učenicima s teškoćama (čitanje, pisanje, govorenje), moći će objasniti područja rada i poslove učitelja razredne nastave u kombiniranom razrednom odjelu te osvijestiti značaj kvalitetne organizacije i izbora aktivnosti u kombiniranom razrednom odjelu, vježbati prezentacijske i komunikacijske vještine.

Metode i oblici rada: Predavanja, interaktivna predavanja, individualni i skupni rad, rasprava.

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelje programa

Voditeljica:

Viša savjetnica za razrednu nastavu Ivona Nakić-Vojnović
Agencija za odgoj i obrazovanje
Donje Svetice 38, 10000 Zagreb
telefon: 01/2705-065