Stručni skupovi / 26. travnja 2017.

Nastava usmjerena na učenika-suvremeni metodički pristupi

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: stručni skup je namijenjen učiteljima razredne nastave Varaždinske županije

Mjesto održavanja: Novi Marof, Centar za kulturu Ivan Rabuzin

Broj polaznika: 130

Rok prijave: obvezna prijava do 3. srpnja 2017. godine na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: doc. dr. sc. Vesna Budinski, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ivona Nakić-Vojnović, viša savjetnica AZOO, Jasmina Hamer, viša savjetnica AZOO, dr. sc. Ljiljana Banek, stručna suradnica u OŠ Nad lipom, Ivana Šlezak, učiteljica, III. 0Š Čakovec,  voditelji ŽSV-a

Ciljevi: Sudionici će dobiti smjernice za pripremanje i izvođenje nastave usmjerene na učenika, raspraviti o razinama funkcionalnih pismenosti učenika, primijeniti znanstveno-metodički instrumentarij u pripremanju, uočiti razliku između metodičkih pristupa i različitih sustava u nastavi Hrvatskoga jezika, spoznati važnost doživljaja interpretacije interpretativnim čitanjem i produbljivanjem analitičkim postupkom, osvijestiti dvosmjernu i višesmjernu komunikaciju u odgojno-obrazovnom procesu, informirati se o suvremenim dokimološkim načelima te načinima evidentiranja, praćenja i provjeravanja učenika, upoznati se s načinima podrške učenicima s govorno-jezičnim teškoćama, prilagodbama čitanja i pisanja; moći će objasniti područja rada i poslove učitelja razredne nastave u produženom boravku te osvijestiti značaj kvalitetne suradnje s učiteljem u nastavi, organizacije rada i izbora aktivnosti.

Metode i oblici rada: predavanje, interaktivno predavanje, individualni i skupni rad, rasprava

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja program

Voditelj:

Ivona Nakić-Vojnović, viša savjetnica za razrednu nastavu
Agencija za odgoj i obrazovanje
tel. 01 2785 065