Stručni skupovi / 12. prosinca 2016.

Nastava usmjerena na učenika-suvremeni metodički pristupi

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: stručni skup je namijenjen učiteljima razredne nastave Međimurske županije

Mjesto održavanja: Čakovec, naknadno

Broj polaznika: 150

Rok prijave: obvezna prijava do 18. travnja 2017. godine na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači:, dr. sc. Vesna Budinski, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ivona Nakić-Vojnović, viša savjetnica AZOO, Jasmina Hamer, viša savjetnica AZOO, Sanja Andabaka, defektolog logoped, Ivana Šlezak, učiteljica, III. osnovna škola Čakovec, mentori, savjetnici

Ciljevi: Sudionici će dobiti smjernice za pripremanje i izvođenje nastave usmjerene na učenika, raspraviti o razinama funkcionalnih pismenosti učenika, primijeniti znanstveno-metodički instrumentarij u pripremanju,osvijestiti potrebu realiziranja kompetencijskog pristupa u nastavi Hrvatskoga jezika, ojačati znanja potrebna za pisanje priprave i izvođenja nastave, informirati se o suvremenim dokimološkim načelima te načinima evidentiranja, praćenja i provjeravanja učenika, upoznati se s načinima podrške učenicima s govorno-jezičnim teškoćama, prilagodbama čitanja i pisanja; moći će objasniti područja rada i poslove učitelja razredne nastave u produženom boravku te osvijestiti značaj kvalitetne organizacije i izbora aktivnosti u PB.

Metode i oblici rada: predavanje, interaktivno predavanje, individualni i skupni rad, rasprava

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja program

Voditelj:

Ivona Nakić-Vojnović, viša savjetnica za razrednu nastavu 
Agencija za odgoj i obrazovanje
tel. 01 278 50 65