Stručni skupovi / 11. prosinca 2015.

Nastava tehničke kulture slijedom cjelovite kurikularne reforme za VŽSV

Razina i vrsta stručnog skupa: državni; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen VŽSV tehničke kulture RH

Mjesto održavanja: Zagreb, Donje Svetice 38, dvorana 6

Broj polaznika: 24

Rok prijave: obvezna prijava do 7. siječnja 2016.

Predavači: Članovi ERS (ekspertne radne skupine) JSAP (jedinice za stručnu i administrativnu pomoć), SRS (stručne radne skupine) CKR (cjelovite kurikularne reforme), predstavnici akademske zajednice, voditelji ŽSV-a, savjetnici AZOO

Ciljevi:

  • Učiti kako učiti
  • Komunikacija
  • Kreiranje plana i programa svoga rada, prezentiranje godišnjeg i mjesečnog plana i programa za rad prema sastavnicama Nastavnog plana i programa osnovne škole i Nacionalnog okvirnog kurikuluma uvažavajući smjernice Cjelovite kurikularne reforme za nastavu Tehničke kulture

Metode i oblici rada: predavanje, radionica; samostalni, grupni, frontalni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: obvezna prijava putem aplikacije na http://ettaedu.azoo.hr

Voditelj:

Viši savjetnik za tehničku kulturu i informatiku 
Žarko Bošnjak, prof.
Telefon: 01/2785 060 
E-adresa: zarko.bosnjak@azoo.hr