Stručni skupovi / 8. travnja 2014.

Nastava povijesti usmjerena prema kompetencijama i ishodima učenja: Hrvatska i Prvi svjetski rat

Razina i vrsta stručnog skupa: Županijski, jednodnevni

Namjena: Skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima povijesti u osnovnim i srednjim školama Istarske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola Stoja, Brijunska 5, Pula

Broj polaznika: 70

Rok prijave: Obvezna prijava do 25. kolovoza 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: Mr. sc. Marijana Marinović, mr. sc. Daniel Bogešić, Sonja Bančić, prof. i odabrani suradnici s Petog hrvatskog simpozija o nastavi povijesti.

Ciljevi:

Učitelji će biti sposobni:

  • primijeniti nove historiografske spoznaje i interpretacije o Prvom svjetskom ratu u nastavi povijesti,
  • izraditi tematski plan i program na temu Prvi svjetski rat uvažavajući zadane elemente,
  • izraditi jediničnu pripremu o jednoj odabranoj temi iz Prvog svjetskog rata uvažavajući četiri elementa planiranja: 1. izbor ishoda učenja usmjerenih na pet temeljnih vještina, 2. izbor sadržaja učenja, 3. izbor metoda učenja i metoda poučavanja te nastavnih sredstava i pomagala te 4. donošenje odluke o načinu praćenja i ocjenjivanja učeničkog napretka.

Metode i oblici rada: Rad u plenumu, rad u skupinama i samostalni rad

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Na skup donijeti radnu mapu i Priručnik

Voditelj:

Mr. sc. Marijana Marinović
Agencija za odgoj i obrazovanje
Trpimirova 6, Rijeka, tel. 051 320 383
marijana.marinovic@azoo.hr