Stručni skupovi / 4. studenoga 2013.

Nastava geografije u razvoju građanske kompetencije

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni stručni skup

Namjena: Učitelji i nastavnici geografije u osnovnim i srednjim školama Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola Nikola Tesla, Trg Ivana Klobučarića 1, Rijeka

Broj polaznika: 200

Rok prijave: Obvezna online prijava do 2. siječnja 2014. na adresu www.ettaedu.hr

Predavači: dr. sc. Ružica Vuk,  mr. sc. Biljana Vranković

Ciljevi: nastavnici će;

  • Prepoznati i organizirati nastavne sadržaje koji pridonose razvoju strukturnih i funkcionalnih dimenzija građanske kompetencije
  • Organizirati učenje i poučavanje u cilju primjene činjeničnih, proceduralnih i vrijednosnih znanja u školi i lokalnoj zajednici
  • Selektirati i primijeniti relevantne metode učenja i poučavanja građanskog odgoja i obrazovanja
  • Analizirati postignuća na ispitima državne mature iz geografije

Oblici rada: predavanja, grupni i samostalni rad

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje tema i nositelja programa (AZOO)

Napomena: /

Voditelj:

mr. sc. Ivana Kuhta Bogić, viša savjetnica za geografiju
Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb
Telefon: 01 27 85 055