Stručni skupovi / 21. travnja 2015.

Nastava geografije i prirodoslovna kompetencija

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima geografije Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije

Mjesto održavanja: Gimnazija Požega, Dr. Franje Tuđmana 4/a, Požega

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 1. srpnja 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: izv.prof.dr.sc. Edita Borić, dr.sc. Dario Hrupec, Ivo Žanetić, prof., Sonja Burčar, prof.

Ciljevi: sudionici će

  • planirati učenje i poučavanje nastavnih sadržaja geografije usmjereno na razvoj prirodoslovne kompetencije
  • razvijati elemente znanstvene pismenosti
  • prepoznati i u nastavi primijeniti strategije istraživačkog učenja i poučavanja
  • formulirati ishode učenja i kreirati zadatke za provjeru ishoda učenja u području prirodno-geografskih procesa i organizacije prostora
  • upoznati se s ciljevima, smjernicama i provedbom promjena u sustavu odgoja i obrazovanja (kurikularna reforma) 

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, primjer iz prakse; individualni, grupni, rad u paru, frontalni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

Viša savjetnica za geografiju
Sonja Burčar, prof.
telefon: 031/284 907
e-pošta: sonja.burcar@azoo.hr