Stručni skupovi / 10. srpnja 2018.

Nasljeđe Bizanta u nastavi klasičnih jezika

Razina i vrsta stručnog skupa: državni

Namjena: pokazati mogućnosti za integraciju kulturne baštine Bizanta u nastavu klasičnih jezika

Mjesto održavanja: Poreč

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 1. rujna 2018.  na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: prof. dr. Hrvoje Gračanin, FF u Zagrebu, Tonći Maleš, prof., Privatna klasična gimnazija u Zagrebu, Matija Zorić, prof. mentor, Isusovačka klasična gimnazija u Osijeku, Dubravka Matković, prof. mentor, Klasična gimnazija u Zagrebu

Ciljevi: povećati udio nastave nadahnute antičkom baštinom, pružiti sudionicima poticaje za projektnu nastavu, pokazati mogućnost formativnog vrednovanja kroz projektnu i terensku nastavu iz domene civilizacije i baština

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, terenska nastava

Vrednovanje:anketa

Napomena: skup se odvija in situ, na jednodnevnom stručnom izletu

Voditelj: Tonći Maleš, prof.