Stručni skupovi / 4. travnja 2014.

„Nasilne veze su bezveze- prevencija nasilja u vezama mladih“

Razina i vrsta stručnog skupa: Državni, trodnevni (14 sati)

Namjena: Edukacija je namijenjena nastavnicima/ama i stručnim suradnicima/ama u srednjim školama u Republici Hrvatskoj s ciljem stručnog usavršavanja u području prevencije nasilja u partnerskim vezama mladih.

Mjesto održavanja: Hotel Terme Jezerčica, Donja Stubica

Broj polaznika/ica: 30

Rok prijave: obavezna prijava do 23.03.2014. na natasa.bijelic@cesi.hr

Predavači/ce: stručne suradnice/i CESI, Ženske sobe i Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske – Sanja Cesar, psihologinja; mr.sc. Nataša Bijelić, sociologinja;  Maja Vukmanić Rajter, socijalna pedagoginja; mr.sc. Helena Štimac Radin, sociologinja

Ciljevi: edukacija ima za cilj izgradnju znanja i vještina potrebnih za rad na prevenciji nasilja u partnerskim vezama mladih.  Nakon edukacije, od nastavnika/ica se očekuje da sudjeluju i u ostalim aktivnostima projekta a to je zajedno sa svojim učenicima/ama osmišljavanje i provođenje različitih akcija podizanja svijesti i informiranja mladih.

Metode i oblici rada: interaktivno i iskustveno učenje kroz radionice koristeći različite interaktivne metode rada (npr. rad u malim grupama, rad u paru, studije slučaja, igra uloga, itd.)

Vrednovanje:

Napomena: CESI je zadužen za odabir i selekciju sudionika/ica edukacije na temelju motivacije i spremnosti sudjelovanja i u ostalim aktivnostima projekta koje uključuju rad s mladima, odnosno osmišljavanje i provođenje različitih akcija podizanja svijesti i informiranja mladih.

Voditeljica:

Nataša Bijelić, CESI
Ivana Biljan, AZOO
predstojnica Podružnice Osijek
viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge