Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Najbolje prakse u radu s darovitim učenicima, mladima, u svijetu, EU, Republici Hrvatskoj

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, jednodnevni

Namjena: stručni skup je namijenjen ravnateljima, stručnim suradnicima, učiteljima, nastavnicima i odgojiteljima

Mjesto održavanja:  INA, Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb

Broj polaznika: 130

Rok prijave: obvezna prijava do  8. ožujka  na  http://ettaedu.azoo.hr/ 

Predavači: Katalin Novak, dr. sc. Csilla Fuszek, Tea Knežević, mag. psih., mr. sc. Marold Reutlinger, Tatjana Orešković, dipl. uč. razredne nastave, dr. sc. Vesna Ivasović, prof. dr. sc. Velimir Srića, Anita Flajšlik, struč. spec. oec, mr. sc. Vladimira Senčar Perkov

Ciljevi:  sudionici će moći:

  • prepoznati razvojne osobitosti darovite djece
  • vrednovati načine identifikacije potencijalno darovite i kreativne djece
  • prepoznati njihove emocionalne i socijalne potrebe
  • prepoznati obrazovne potrebe darovite djece i djelotvorne načine odgojno- obrazovne  podrške
  • prepoznati kvalitetne obrazovne programe i usporediti primjere dobre prakse u Mađarskoj, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Njemačkoj i Hrvatskoj

Metode i oblici rada: plenarna predavanja, okrugli stol, radionice

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Konferenciju organizira Udruga za darovitost DAR. Zbog specifičnosti mjesta održavanja konferencije i izbora radionica potrebna je dodatna OBAVEZNA popuna podataka sudionika na DAR link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYv6XXqeHPcNSvnQqLJyDGLHThJS3lCg37TKvlOzrqXZ_wkg/viewform?vc=0&c=0&w=1

Voditelj:

dr. sc. Vesna Ivasović

viša savjetnica za stručne suradnike psihologe i nastavnike psihologije

telefon: 01/2785 088