Stručni skupovi / 1. veljače 2017.

Načini rukovođenja i izbori u predškolskoj ustanovi

Razina i vrsta stručnog skupa: državni stručni skup

Namjena: skup je namijenjen ravnateljima predškolskih ustanova Republike Hrvatske

Mjesto održavanja: Zadar , Hotel Kolovare

Broj polaznika: 300

Rok prijave: obvezna prijava do 5. ožujka 2017. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: mr. sc. Inga Seme Stojnović, Tihana Šimunić, prof., Tončica Kalilić, prof., Marija Ivanković, prof., prof. dr. sc. Dijana Vican, prof., prof. dr. sc. Slavica Bašić, mr. sc. Nada Žanko, Zlata Simić, stručna suradnica defektolog, savjetnik, Silvana Sapun, odgojitelj mentor, Ana Dunatov, ravnateljica Dječjeg vrtića „Sunce“ iz Zadra, Marijana Miočić, ravnateljica Dječjeg vrtića „Radost“ iz Zadra, Natalija Žorž Brusić, odgojitelj savjetnik, Draženka Sesan, ravnateljica Dječjeg vrtića „Dugo Selo“ iz Dugog Sela

Ciljevi:

ravnatelji će:

  • ojačati svoje voditeljske kompetencije u području vođenja i rukovođenja
  • biti osposobljeni za autonoman izbor vođenja adekvatan za situaciju
  • steći uvid u menadžment vođenja ustanove
  • steći će uvid u profesionalizaciju uloge ravnatelja
  • povezat i iskustva s kompetencijama
  • usporediti primjere dobre prakse
  • moći primijeniti stečena znanja u ustanovi iz koje dolaze

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava, primjeri prakse, individualni, grupni, rad u paru, frontalni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Mogu se pozvati na državni stručni skup za ravnatelje.

Voditelj:

mr. sc. Inga Seme Stojnović, viša savjetnica za ravnatelje predškolskih ustanova
Agencija za odgoj i obrazovanje
Telefon: 27 85 126