Stručni skupovi / 2. lipnja 2016.

Načela Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj:Značajke,pretpostavke i oblici partnerstva

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen odgojiteljima predškolske djece s područja Splitsko-dalmatinske županije

Mjesto održavanja: Split, Dječji vrtić „Grigor Vitez“, Kliška 4

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava do 15. lipnja 2016.  na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: Tončica Kalilić, dipl. defektolog, dr. sc. Diana Nenadić Bilan, Mirjana Grljušić, odgojiteljica savjetnica, Mirjana Rizvan, odgojiteljica mentorica

Ciljevi: sudionici će

  • razumjeti potrebe suvremene obitelji utemeljene na suvremenim teorijskim spoznajama;
  • upoznati vrijednost samorefleksije i evaluacije odgojno-obrazovne prakse za kritičko propitivanje aktualnog stanja u području partnerstva odgojitelja i roditelja;
  • steći kompetencije za primjenu različitih pristupa u komunikaciji i za osmišljavanje novih strategija komunikacijskih dijaloga;
  • razumjeti važnost jačanja zajedničkih odgovornosti roditelja i odgojitelja u cilju najboljeg interesa djeteta.

Metode i oblici rada: interaktivno predavanje, radionice, primjeri iz prakse; frontalni i grupni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

viša savjetnica za predškolski odgoj Tončica Kalilić, dipl. defektolog
telefon: 021/340996