Stručni skupovi / 16. prosinca 2015.

Načela Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: Program je namijenjen odgojiteljima predškolske djece s područja Zadarske županije

Mjesto održavanja: Zadar, Dječji vrtić „Radost“, podružnica „Vruljica“, Ivana Meštrovića 14

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava do 16. veljače 2016. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: dr. sc. Diana Nenadić Bilan, Tončica Kalilić, dipl. defektolog, Mirjana Grljušić, Mirjana Rizvan

Ciljevi: sudionici će

  • razumjeti potrebe suvremene obitelji utemeljene na suvremenim teorijskim spoznajama;
  • upoznati vrijednost samorefleksije i evaluacije odgojno-obrazovne prakse za kritičko propitivanje aktualnog stanja u području partnerstva odgojitelja i roditelja;
  • steći kompetencije za primjenu različitih pristupa u komunikaciji i za osmišljavanje novih strategija komunikacijskih dijaloga;
  • razumjeti važnost jačanja zajedničkih odgovornosti roditelja i odgojitelja u cilju najboljeg interesa djeteta.

Oblici rada: frontalni i grupni (interaktivno predavanje, radionice, primjeri iz prakse)

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa stručnog skupa (AZOO)

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Tončica Kalilić, prof.
telefon: 021/340 996