Stručni skupovi / 16. prosinca 2015.

Načela Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Razina i vrsta stručnog skupa: jednodnevni stručni skup organizira se na poziv Dječjega vrtića „Omiš“

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima Dječjega vrtića „Omiš“

Mjesto održavanja: Omiš, Dječji vrtić „Omiš“, Put mostine bb

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do 8. veljače 2016. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: Tončica Kalilić, dipl. defektolog, Tamara Slavinjak, prof., mr. spec. Žana Pavlović, Luči Lončar, dipl. defektolog

Ciljevi: sudionici će

  • razumjeti sastavnice pojmova „fleksibilnost odgojno-obrazovnoga procesa“ i „osiguravanje dobrobiti za dijete“;
  • upoznati vrijednost zajedničke evaluacije odgojno-obrazovne prakse za kritičko propitivanje aktualnog stanja u području fleksibilnosti;
  • razumjeti uzroke ponašanja djeteta koji ukazuju na nisku razinu zadovoljavanja njegovih prava i potreba;
  • steći kompetencije planiranja odgojno-obrazovnoga procesa u cilju osiguravanja cjelovite dobrobiti za dijete.

Oblici rada: frontalni i grupni (interaktivno predavanje, radionica)

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa stručnog skupa (AZOO)

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Tončica Kalilić, prof.
telefon: 021/340 996