Stručni skupovi / 19. travnja 2018.

Nacionalni park „Krka“ i Grad Skradin – Istraživanje nacionalne urbanističke i prirodne baštine

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima likovne kulture (Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska i Zadarska županija)

Mjesto održavanja: Trg Male Gospe, 22222 Skradin i  Javna ustanova NP Krka, Skradinski buk

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 22. lipnja 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Antonijo Brajković, prof. povijesti i geografije; don Gabrijel Jagarinec; Damir Nakić, direktor TZ Skradin; Antoni Paškov, prof. lik. kult.; Stela Čuturić, akad. slik.-graf.

Ciljevi: implementacija nacionalne kulturne baštine u odgojno-obrazovnom kurikulumu Likovne kulture, korelacijsko povezivanje sadržaja tematski povezanih cjelina, osuvremenjivanje nastave interdisciplinarnim pristupom i terenskim istraživanjem znamenitosti Grada Skradina i Nacionalnog parka Krka (Vidikovac i ranosrednjovjekovna utvrda bana Pavla I. Šubića Bribirskog, barokna katolička crkva Porođenja Blažene Djevice Marije, pravoslavna crkva Sv. Spiridona i Muzej grada Skradina). Trajno razvijanje i unapređivanje rada učitelja likovne kulture, razvijanjem i izražavanjem ideja, uporabom različitih likovnih i vizualnih materijala i medija, uz problemski pristup radi poticanja kreativnoga mišljenja, inovativnosti i poduzetnosti kod učenika. Učitelji će sudjelovati u likovnim radionicama, video i audio projekcijama. Povezivanjem s raznovrsnim kulturno-znanstvenim ustanovama kao alternativnim prostorima učenja učitelji će jačati profesionalne sposobnosti, poticati ideje s baštinskim elementima te planirati nastavne aktivnosti u skladu s tim, razvijati aktivno i održivo partnerstvo ukazujući tako na veće razumijevanje likovnog obrazovanja uz osvješćivanje dobrobiti umjetnosti i kreativnosti za svih.

Metode i oblici rada: terenska nastava in situ, samostalan istraživački rad i stvaranje, iskustveno i suradničko učenje, izvođenje projekta i prezentacija-izložba radova sudionika

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje stručnog skupa

Napomena: /

Voditeljica:

viša savjetnica za likovnu kulturu i likovnu umjetnost Blaga Petreski, prof.
telefon: 021/340-986
e-pošta: blaga.petreski@azoo.hr