Stručni skupovi / 17. veljače 2015.

Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska za Primorsko-goransku županiju, Istarsku županiju i Ličko-senjsku županiju

Namjena: svim odgojno-obrazovnim radnicima u sustavu predškolskog odgoja

Mjesto održavanja: Učiteljski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci,Sveučilišna avenija 6, Rijeka

Broj polaznika: 200

Rok prijave: 20.03.2015.

Predavači: dr.sc.Edita Slunjski, dr.sc. Lidija Vujičić, Helena Burić prof., Ana Franko mag.paed.

Ciljevi: sudionici će:

  • upoznati se s osnovnim odrednicama Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje,  temeljnog dokumenta koji uređuju područje ranog i predškolskog odgoja u Republici Hrvatskoj,
  • steći znanja o oblikovanju kurikuluma vrtića  i načinu provedbe Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje u cjelokupnoj organizaciji i provođenju odgojno-obrazovnog rada
  • upotpuniti svoja znanja primjerima dobre odgojno-obrazovne prakse u vrtićima

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja

Vrednovanje: : obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: suorganizator skupa Učiteljski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Jasna Šverko, mag.rehab.educ.
telefon: 051/317 692