Stručni skupovi / 19. ožujka 2015.

Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima na području Grada Zagreba – zapad i Krapinsko-zagorske županije

Mjesto održavanja: Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb

Broj polaznika: 120 sudionika.

Rok prijave: 7. travnja 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: mr. sc. A. Silić, izv. prof. dr. sc. Edita Slunjski, Karmen Pavlic, mag. paed., Ivana Bucković, Ivana Žarko, Anita Malasić, mag. paed., Marina Lančić, Žana Jelinić, Tamara Budisavljević, prof., Gordana Vinković Lawanya, Ivana Kraljević, Vesna Vidović, Blaženka Šipek, Katja Ivančić, Ecija Budić.

Ciljevi: upoznavanje odgojitelja s osnovnim odrednicama Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje,  temeljnog dokumenta koji uređuju područje ranog i predškolskog odgoja u Republici Hrvatskoj; stecanje znanja o oblikovanju kurikuluma vrtića  i načinu provedbe Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje u cjelokupnoj organizaciji i provođenju odgojno-obrazovnog rada; upotpunjavanje znanja primjerima dobre odgojno-obrazovne prakse u dječjim vrtićima. 

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, rasprava.

Vrednovanje: obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane nositelja programa); obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane  Agencije).

Napomena:

Voditelj:

viša savjetnica za predškolski odgoj
mr. sc. Andreja Silić
telefon: 01/ 2785 054