Stručni skupovi / 19. travnja 2018.

Nacionalni kurikulum nastavnoga predmeta Hrvatski jezik, Načela kvalitetnog vrednovanja

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen nastavnicima hrvatskoga jezika u srednjim školama Zagrebačke,  Sisačko-moslavačke i Bjelovarsko-bilogorske županije.

Mjesto održavanja: OŠ Kajzerica, 10020 Zagreb, Žarka Dolinara 9

Broj polaznika: 5

Predavači: Nikolina Marinić, prof., prof. savjetnica, Elvira Nimac, prof., psiholog savjetnik, mr. sc. Gea Cetinić, viša savjetnica.

  • izdvojiti temeljnu svrhu, ciljeve i odgojno-obrazovne ishode Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Hrvatski jezik;
  • utvrditi  nove sadržaje Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Hrvatski jezik;
  • primijeniti odgojno-obrazovne ishode u planiranju, ostvarivanju i vrednovanju nastave hrvatskoga jezika;
  • unaprijediti kvalitetu  stručnoga rada učitelja hrvatskoga jezika i primjenu odgojno-obrazovnih ishoda u nastavi hrvatskoga jezika;
  • uskladiti ciljeve, nastavne aktivnosti i vrednovanje
  • proširiti znanja učitelja koja se odnose na vrednovanje učenikovih znanja, vještina i stavova;
  • utvrditi temeljne kompetencije za cjeloživotno učenje i ukazati na važnost nastave hrvatskoga jezika za njihovo stjecanje i razvoj.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, individualno, skupno i frontalno.

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa.

Voditeljica:

mr. sc. Gea Cetinić, viša savjetnica                                                                                   
telefon: 01 2785-056