Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

„Muzej-mjesto kreativnog istraživanja i učenja“

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen nastavnicima stručnih predmeta Vizualne umjetnosti i dizajn, učiteljima/nastavnicima likovno-umjetničkog područja (Šibensko-kninska i Zadarska županija)

Mjesto održavanja: Muzej antičkog stakla, Poljana Zemaljskog odbora 1, 23000, Zadar

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do 10. siječnja 2019.  na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Stela Čuturić, akad. slik. grafičar, Jelena Franulović, dipl. ing. graf. teh., Ivana Matković, majstor staklar, Marko Štefanac, majstor staklar

Ciljevi:

  • – suvremeni znanstveni sadržaji i tehnologija u nastavi vizualnih umjetnosti i dizajna, učenje umjetničke građe in situ, učenje kroz eksperimentiranje u kontekstu stjecanja znanja socijalnim metodama i razmjenom s drugima, u likovnim radionicama će se metodom ručnom puhanja izraditi replike antičkog stakla, stakleni nakit metodom rada na plameniku te suveniri metodom fuzije 
  • – promicanje važnosti hrvatske materijalne i nematerijalne baštine unutar europskog identiteta, podizanje razine osviještenosti o njezinom utjecaju na suvremeno stvaralaštvo (vizualna umjetnost, mediji, izvedbena umjetnost, i dr.), socijalna uključenost i integracija učenika pomoću likovnih aktivnosti i cjeloživotnog učenja
  • – osmisliti suradnju škole i muzeja (i ostalih kulturnih ustanova) u upoznavanju baštine
  • – stjecanje vještina i kompetencija vezanih uz samostalni rad s izvorima, opažanje,
  • samostalno uočavanje i snalaženje s izvorima te izražavanje vlastitih zaključaka i
  • kreativnih rješenja
  • – promicanje poštivanja kulturne, vjerske i jezične raznolikosti te slobode umjetnosti kao europskih temeljnih prava
  • – razvijanje svijesti učenika o važnosti estetskih čimbenika u svakodnevnomu životu

Metode i oblici rada: terenska nastava, predavanja, radionice i interaktivno učenje, praktični radovi/vježbe, okrugli stol

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje stručnog skupa

Voditelj:

viša savjetnica za likovnu kulturu i likovnu umjetnost, Blaga Petreski, prof.
telefon: 021/340-986
e-pošta: blaga.petreski@azoo.hr