Stručni skupovi / 14. veljače 2013.

Implementacija građanskog odgoja i obrazovanja u I. odgojno-obrazovnom ciklusu

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: učitelji prvih i drugih  razreda koji rade u osnovnim školama Primorsko-goranske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola „Srdoči“, Ante Modrušana 33, Rijeka

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna online prijava na adresi  www.ettaedu.eu od 20. veljače do 20. ožujka 2013.

Predavači: red. prof. dr. sc.Karol Visinko, dr. sc. Marina Diković, Irena Peić, prof.i Jasna Vukonić-Žunič, dipl. uč., viša savjetnica

Ciljevi: Učitelji će:

  • razvijati opća profesionalna znanja (prava i odgovornosti učiteljske profesije, pravna legislativa) potrebna za implementaciju Kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja u prvom i drugom razredu osnovne škole;
  • usvojiti teorijska znanja i razumijevanje građanskog odgoja i obrazovanja;
  • se osposobiti za implementaciju Kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja u školski kurikulum i predmetne kurikulume;
  • znati procese učenja i poučavanja koji vode razvoju demokratskoga građanstva;
  • biti osposobljeni za primjenu metoda učenja i vrednovanja građanskog odgoja i obrazovanja.

Oblici rada:plenarno interaktivno predavanje.Koristeći ovakav pristup sudionicima će se osigurati sigurno okruženje, aktivno sudjelovanje te transparentnost u radu.Čelni i rad u skupini.

Vrednovanje: standardizirani upitnik (AZOO)

Voditelj

Jasna Vukonić-Žunič, dipl. uč., viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje, Trpimirova 6, Rijeka
Telefon: 051/320 388