Stručni skupovi / 23. ožujka 2015.

Motivacija u nastavi francuskog jezika

Razina i vrsta stručnog skupa: državni; trodnevni

Namjena: skup je namijenjen profesorima francuskoga jezika (odgajateljima, učiteljima, nastavnicima, mentorima i savjetnicima, voditeljima ŽSV-a)

Mjesto održavanja: Hotel Zdilar, Glavina Donja bb, 21260 Imotski

Broj polaznika: 65

Rok prijave: obvezna prijava do 03. svibnja 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: Jean Lamoureux, Fabienne Pontoire, Armel Urien, mr.sc.Mirjana Franić, prof. Maja Lukežić-Štorga, prof.

Ciljevi: poticati, razvijati i osnaživati  stručne i jezične kompetencije, upoznati i primjenjivati različite aktivnosti vezane uz književnost za mlade te stripove različitih autora , upoznati i primjenjivati strategije kazališnih tehnika čitanja, analize i izvedbe različitih tekstova sa svrhom integriranja u nastavi stranog jezika, osvijestiti važnost uporabe didaktičkih igara i idiomatskih izraza u službi poticanja učenika na usmeni izričaj.

Metode i oblici rada: interaktivno predavanje, radionica, individualni rad, rad u skupini, rad u paru, frontalni.

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

 

Voditeljica:

Slavenka Markota, prof.
vanjska suradnica za francuski jezik
Agencija za odgoj i obrazovanje
Podružnica Split
Teslina 32, 21000 Split
Hrvatska (Croatia)
e-mail: slavenka.markota@azoo.hr