Stručni skupovi / 23. svibnja 2016.

Državni stručni skup: Antička baština i nastava klasičnih jezika

Državni stručni skup za učitelje i nastavnike klasičnih jezika u sklopu II. festivala klasičnih jezika i antičke kulture posvećenog 2400. obljetnici dolaska Grka na istočnu obalu Jadrana.

Program