Stručni skupovi / 26. listopada 2012.

Modul 7: Didaktika zemljoznanstva / Präsenzphase 7: Didaktik der Landeskunde

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, dvodnevni, modularni

Namjena: prema pozivu. Učitelji i nastavnici njemačkoga jezika svih županija na temelju prijave i odabira na početku ciklusa, koji su se obvezali da će tijekom dvije godine pratiti program od 8 modula.

Mjesto održavanja: Goethe-Institut Kroatien, Zagreb

Broj polaznika: 26

Rok prijave:prijava do 15. ožujka 2013. Obvezna prijava na www.ettaedu.eu

Predavači: mr. sc. Blaženka Abramović

Ciljevi: Sudionici će

  • znati analizirati zemljoznanstvene materijale iz udžbenika i procijeniti njihovu uporabljivost, a
  • naročito aspekte dekodiranja značenja, osposobljenost za usporedbu kultura i komunikaciju u interkulturalnim situacijama
  • znati prepoznati okvire u kojima će u nastavi primjeniti materijale vezane za interkulturalnu kompetenciju
  • znati u nastavi zemljoznanstva primijeniti nove medije.

Oblici rada: predavanja i pedagoške radionice, frontalni, skupni, individualni i rad u paru

Vrednovanje: zajednička završna potvrda AZOO-a i Goethe-Instituta Kroatien

Napomen: Projekt Dopisnoga studija IV. / Fernstudienprojekt IV., 2011. – 2013., 8 modula. Projekt suradnje Agencije za odgoj i obrazovanje s Goethe Institutom Kroatien, centralom Goethe-Instituta u Münchenu i Sveučilištem u Kasselu na temelju trilateralnoga međunarodnog ugovora.Sudionici nakon svakoga modula polažu pisani ispit Sveučilišta u Kasselu i Goethe-Instituta München. Na kraju ciklusa i uspješno položenih ispita dobivaju međunarodno priznati certifikat Goethe-Instituta München, Sveučilišta u Kasselu i Agencije za odgoj i obrazovanje. 

Voditelji

Ursula Kreher, Goethe-Institut Kroatien,
Avenija Vukovar 64, Zagreb
 
Dr. sc. Ana Crkvenčić, AZOO
01/2785-102;