Stručni skupovi / 22. travnja 2015.

Mnemotehnike – strategije koje dovode do uspješnog učenja u nastavi povijesti

Razina i vrsta stručnog skupa: Županijski, jednodnevni

Namjena: Skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima povijesti u osnovnim i srednjim školama Istarske županije

Mjesto održavanja: Pazinski kolegij, Pazin, Jurja Dobrile 6.

Broj polaznika: 60

Rok prijave: Obvezna prijava do 31. kolovoza 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: Mr. sc. Marijana Marinović, mr. sc. Daniel Bogešić, mr. sc. Helena Miljević, Vesna Slaviček, prof., Sonja Bančić, prof.  povijesti.

Ciljevi:

Učitelji i nastavnici će biti sposobni:

  • Identificirati planirane aktivnosti, korake i rokove u Cjelovitoj kurikularnoj reformi koja je započela početkom 2015. godine;
  • razlikovati i stupnjevati temeljne pojmove kurikularnog pristupa nastavi,
  • analizirati konceptualno i metakognitivno znanje i njegovu vezu s povijesnim vještinama;
  • izraditi umnu mapu na temelju tekstualnog predloška i posebnog računalnog programa te prema unaprijed utvrđenim koracima;
  • izabrati dijelove iz stručno-znanstvene literature za izradu mentalne mape  i ugraditi ih u nastavni sat u čijem je središtu razvoj kritičkog mišljenja;
  • pripremiti nastavni sat o povijesti SAD-a koji će razvijati temeljne građanske kompetencije;

Metode i oblici rada: Rad u plenumu, rad u skupinama i samostalni rad

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:  Na skup donijeti radnu mapu  i Priručnike za učitelje i nastavnike Nastava povijesti usmjerena prema ishodima učenja i Čemu nas uči povijest – nastava povijesti, ideje o učenju i poučavanju i ishodi učenja

Voditelj:

Mr. sc. Marijana Marinović,
Agencija za odgoj i obrazovanje,
Trpimirova 6, Rijeka