Stručni skupovi / 16. prosinca 2015.

Međupredmetne teme u okvirima Cjelovite kurikularne reforme – Učiti kako učiti (voditelji ŽSV-a)

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: stručni skup namijenjen je voditeljima ŽSV-a pedagoga srednjih škola Grada Zagreba, Zagrebačke, Međimurske, Varaždinske, Karlovačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije i voditeljima ŽSV-a odgajatelja i stručnih suradnika pedagoga u učeničkim domovima (sve županije)

Mjesto održavanja: Srednja škola Krapina, Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 6, Krapina

Broj polaznika: 25

Rok prijave: do 4. Veljače 2016. na adresi: http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: viši savjetnici AZOO, mentori i savjetnici

Ciljevi:

  • razvijati sustav podrške stručnim suradnicima i nastavnicima
  • prikupiti i analizirati iskustva iz prakse o učinkovitim tehnikama učenja i poučavanja,  nastavnim  strategijama, oblicima i  metodama  rada
  • kreirati bazu s  edukacijskim prilozima/materijalima u području međupredmetne teme Učiti kako učiti 

Metode i oblici rada: Interaktivno predavanje, rad u iskustvenim skupinama, pedagoška radionica

Vrednovanje: Evaluacijski upitnik

Napomena:

Voditeljica:

Miljenka Galić, dipl. pedagog
Viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge u srednjim školama i odgajatelje u učeničkim domovima
Telefon: 01/2785 027