Stručni skupovi / 29. travnja 2013.

Uloga stručnih suradnika pedagoga u planiranju i ostvarivanju međupredmetnih kurikuluma: GOO i ZO

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Program je namijenjen stručnim suradnicima pedagozima i stručnim suradnicima edukacijsko rehabilitacijskog profila (osnovne i srednje škole)

Mjesto održavanja: Pula, Sveučilište Juraja Dobrile

Broj polaznika: 100

Rok prijave: do 21. svibnja 2013. – obvezna prijava na internetskoj stranici www.ettaedu.eu

Predavači: dr. sc. Marlena Plavšić, dr.sc. Marina Diković, Hajdi Jelaska Relja, prof., Helena Piplović, prof., Đurđica Kaurloto Martinić, viša savjetnica, Luči Lončar, viša savjetnica

Ciljevi: Sudionici će:

  • analizirati mogućnosti implementacije sadržaja međupredmetnih tema
  • implementirati sadržaje kurikuluma  građanskog odgoja
  • upoznati se s važnošću i rizicima vezanim za mentalno zdravlje u okviru kurikuluma zdravstvenog odgoja
  • planirati i vrednovati realizaciju sadržaja međupredmetnih tema
  • definirati ulogu stručnog suradnika pedagoga u planiranju i ostvarivanju kurikuluma građanskog i zdravstvenog odgoja
  • upoznati se s načinima pružanja podrške učiteljima i nastavnicima u ostvarivanju međupredmetnih sadržaja.

Oblici rada: plenarna predavanja, radionice, rasprava

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje (AZOO)

Voditelj:  

Đurđica Kaurloto Martinić, prof., viša savjetnica
  Agencija za odgoj i obrazovanje
  Podružnica Split, Tolstojeva 32, 21000 Split
Telefon: 021-340-989
 Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli. Luči Lončar, prof., viša savjetnica
 Agencija za odgoj i obrazovanje
Podružnica Split, Tolstojeva 32, 21000 Split
Telefon: 021-340-983
E-mail: luci.loncar@azoo.hr Ova je e-mail adresa je zaštićena od spam-robota. Morate uključiti Javascript da biste je vidjeli.