Stručni skupovi / 11. srpnja 2018.

Međunarodni stručno znanstveni skup SRETNA DJECA/UMJETNOST, IGRA, MAŠTA, SPOZNAJA, VJEŽBA I TERAPIJA

Razina i vrsta stručnog skupa: Međunarodni stručno-znanstveni, višednevni

Namjena: Program je namijenjen odgojiteljima u predškolskim ustanovama, stručnim suradnicima i ravnateljima vrtića, učiteljima u ustanovama za rehabilitaciju djece i učiteljima razredne nastave

Mjesto održavanja: Zagreb, Školska knjiga, Masarykova 28, Hrvatski školski muzej, Trg Republike Hrvatske 4

Broj polaznika: 180

Predavači:

1.Emil Robert Tanay, profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu

PREDAVANJE

1.

NASLOV

Odrastanje i sazrijevanje kroz kreativnost

2. dr.sc. Matjaž Duh, Pedagoški fakultet, Sveučilište u Mariboru

PREDAVANJE

2.

NASLOV:

Likovno oblikovne strategije školske djece

3.  prof.dr. sc. Gordana Buljan Flander, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba

PREDAVANJE

3.

NASLOV:

Živjeti zajedno u svijetu koji ne poznajemo: Roditeljstvo i odrastanje uz suvremene tehnologije.

 

4. prof.dr.sc. Vladimir Gruden, psihoterapeut

PREDAVANJE

4.

NASLOV:

S djetetom se komunicira doživljajem

5. dr. sc. Tomaž Zupančič , Pedagoški fakultet, Sveučilište u Mariboru

PREDAVANJE

5.

NASLOV:

Ciljevi likovnog odgoja u predškolskom razdoblju

6. Ivana Ježić, prof., Centar za autizam

PREDAVANJE

6.

NASLOV:

Različite metode likovne terapije u suvremenom odgoju i obrazovanju djece s teškoćama

 

7. Blaga Petreski, prof., viša savjetnica za likovnu kulturu i likovnu umjetnost, Agencija za odgoj i obrazovanje, Split

PREDAVANJE

7.

NASLOV:

Individualizacija i kreativne sposobnosti učitelja likovne kulture u radu s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama

8. Tanja Parlov, prof. likovne kulture, Centar za odgoj i obrazovanje “Vinko Bek”, Zagreb

PREDAVANJE

8.

NASLOV:

Likovnost i oštećenje vida

1. Ivana Ježić, prof., Centar za autizam, Zagreb

RADIONICA

1.

NASLOV:

Likovne aktivnosti u radu s djecom s teškoćama

2. Stela Čuturić, akad. slik., grafičar, učitelj savjetnik, OŠ Vidici, Šibenik

 

RADIONICA

2.

NASLOV:

Poticanje grafičkog izraza djece

Ciljevi iskazani kompetencijama sudionika:

Cilj ovog Međunarodnog stručno znanstvenog skupa je pridonijeti edukaciji odgojitelja u dječjim vrtićima i učitelja u ustanovama za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, a u svrhu praćenja odrastanja i sazrijevanja kroz kreativnu igru i likovnu umjetnost. Ovaj skup će značajno pridonijeti razvoju ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u području umjetnosti, kao i osobito pomoći djeci predškolske dobi s posebnim potrebama.

Teme  Stručno znanstvenog skupa obuhvaćaju različite vidove temeljene na istraživanjima različitih načina stvaranja u igri koja u djece uključuju prostor, pokret i sjećanje, motoričke vještine, emocionalne vještine, kognitivne vještine, socijalne vještine, govorne vještine i samopouzdanje.

 

Metode rada:

-Interaktivna predavanja

-metoda istraživanja-vizualna, taktilna i slušna opažanja

-metoda promatranja, deskripcije, analize

-grafička metoda

-metoda razgovora i dijaloga

-pristup problemu i način rješavanja problema

-prezentacija i vrjednovanje radova

Oblici rada:

rad u parovima

skupni rad

individualni rad

Vrednovanje:

Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Voditelj: Blaga Petreski

Viša savjetnica za likovnu kulturu i likovnu umjetnost
Blaga Petreski, prof.
telefon: 021/340-986
e-pošta: blaga.petreski@azoo.hr

Emil Robert Tanay, profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu, stručno pedagoški voditelj Međunarodnog stručno znanstvenog skupa 

Učilište za likovno obrazovanje, kreativnost i dizajn – Studio Tanay,

Draškovićeva 30, 10000 Zagreb

01 4873 456, 091 333 4 333, 091 444 2 444

studio-tanay@studio-tanay.hr