Stručni skupovi / 22. travnja 2017.

Međunarodni skup –Konferencija projekta PEARLS

Razina i vrsta stručnog skupa: Međunarodni

Namjena: skup je namijenjen koordinatorima u osnovnim i srednjim školama za provedbu Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole, učiteljima i nastavnicima iz osnovnih i srednjih škola, stručnim suradnicima te voditeljima županijskih stručnih vijeća iz GOO-a i iz ostalih predmetnih područja i sudionicima u Projektu PEARLS iz Njemačke, Mađarske, Rumunjske, Turske i Hrvatske

Mjesto održavanja: MZO, Donje Svetice 38, Zagreb

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 26. lipnja 2017. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači i voditelji radionica: viši savjetnici za nacionalne programe u Agenciji za odgoj i obrazovanje – Nevenka Lončarić Jelačić, prof. i mr. sc. Tomislav Ogrinšak, sudionici u Projektu PEARLS iz Njemačke, Mađarske, Rumunjske, Turske i Hrvatske

Ciljevi; sudionici će:

  • biti osposobljeni za primjenu, korištenje i razumijevanje strategija za sprječavanje ranog napuštanja obrazovnog sustava
  • koristiti metode interaktivnih, istraživačkih i suradničkih oblika učenja i poučavanja razvijenih tijekom projekta PEARLS
  • biti osposobljeni za korištenje modula razvijenih tijekom projekta PEARLS
  • biti osposobljeni za korištenje nastavnih materijala razvijenih tijekom projekta PEARLS
  • planirati diseminaciju i održivost rezultata projekta PEARLS

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, grupni rad, samostalni rad polaznika i prikazi iz prakse 

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje kvalitete i korisnosti skupa te za samo-vrednovanje polaznika

Voditelji:

Nevenka Lončarić-Jelačić, prof., viša savjetnica za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje,
telefon: 01/2785106;
e-pošta: nevenka.loncaric-jelacic@azoo.hr
mr. sc.Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje,
telefon: 01/72785008
e-pošta: tomislav.ogrinsak@azoo.hr