Stručni skupovi / 21. travnja 2017.

Metodički pristupi u nastavi jezičnoga izražavanja i strategije učenja i poučavanja učenika s teškoć

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima razredne nastave Sisačko-moslavačke županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola „Braća Bobetko“ Sisak, Marijana Cvetkovića 24, Sisak

Broj polaznika: 180

Rok prijave: obvezna prijava do 25. lipnja 2017. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: prof. dr. sc. Karol Visinko, prof. dr. sc. Zrinjka Stančić, izv. prof. dr. sc. Snježana Sekušak-Galešev, Antonija Ćosić, prof., mr. Šimica Mihaljević

Ciljevi:

Učitelji će:

  • rabiti smjernice tijekom redovitoga praćenja učenikova jezičnoga izražavanja (smjernice se odnose na jezične djelatnosti: slušanje, govorenje, čitanje i pisanje)
  • prepoznati i u svojoj nastavnoj praksi moći bolje osvijestiti nužnost, važnost i vrijednost prikazanih vježbi iz područja hrvatskoga jezika i jezičnoga izražavanja i prikazanih postupaka strategija učenja i poučavanja učenika s teškoćama
  • upućivati učenike na svjesnu primjenu strategija čitanja
  • temeljito uvježbavati primjenu dviju složenijih strategija: ustroj teksta (povezivanje različitih dijelova teksta) i sažimanje
  • potaknuti prikazanim primjerima, organizirati i voditi različite vrste čitanja, osobito analitičko, sintetičko, problemsko, kritičko i stvaralačko čitanje, i to u frontalnom (čelnom), individualnom, individualiziranom i suradničkom obliku rada (u paru, u skupinama)
  • na predlošku ponuđenih opisnika za provjeravanje, praćenje i ocjenjivanje čitalačkih sposobnosti sastavljati opisnike primjerene pojedinom učeniku
  • osnažiti kompetencije za rad s učenicima s teškoćama
  • usvojiti znanja za ravnopravno sudjelovanje učenika s teškoćama u odgojno-obrazovnom procesu
  • analizirati propise, procedure i načine podrške u radu s učenicima s teškoćama.

Metode i oblici rada: predavanja, interaktivna predavanja, frontalni rad

 

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

mr. Šimica Mihaljević, viša savjetnica
Telefon: 01/2785-067