Stručni skupovi / 27. ožujka 2015.

Metodički postupci u poučavanju talijanskog kao drugog stranog jezika

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, dvodnevni

Broj sati: 9

Namjena: Program je namijenjen učiteljima i nastavnicima talijanskoga jezika osnovnih i srednjih škola RH

Mjesto održavanja: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, I. M. Ronjgova 1, 52100 Pula

Broj polaznika: 50

Rok prijave: od 16. veljače do  19. ožujka 2015. E-mail: bferro@unipu.hr 

Predavači: Prof. emeritus Francesco Sabatini, Università Roma Tre

Prof. Franco Romano, Università Per stranieri di Perugia

Prof.dr.sc. Rita Scotti Jurić, Sveučilište u Puli

 

Ciljevi iskazani kompetencijama sudionika:

– primijeniti teorijska i praktična znanja iz područja glotodidaktike i metodike talijanskog kao drugog/stranoga jezika

– prilagoditi tipove zadataka razvijanju pojedinih jezičnih vještina (čitanje, pisanje, slušanje, govor i razumijevanje)

– obnoviti i proširiti znanja o kriterijima, načinima i postupcima vrednovanja pisanih radova učenika

– primijeniti različite metode radi učinkovita poučavanja

– znati prikladno odabrati i izraditi vlastiti nastavni materijal

Metode rada: Predavanja i radionice

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa (AZOO i SJDuP)

Napomena: Potvrda AZOO-a u sustavu ettaedu i Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli o sudjelovanju na stručnom skupu s navedenim trajanjem programa

Voditelji: 

dr. sc. Rita Scotti Jurić, red. prof. Odjel za studij na talijanskom jeziku, Sveučilište Jurja Dobrile, Pula, telefon: 052-377-523, e-mail: rscotti@unipu.hr