Stručni skupovi / 19. veljače 2016.

Metodički postupci u poučavanju talijanskog kao drugog stranog jezika

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, dvodnevni

Namjena: Program je namijenjen učiteljima i nastavnicima talijanskoga jezika osnovnih i srednjih škola RH

Mjesto održavanja: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, I. M. Ronjgova 1, 52100 Pula 

Broj polaznika: 50

Rok prijave: od 16. veljače do  12. ožujka 2016.

Predavači: prof. Massimo Vedovelli, Università Per stranieri di Siena, prof. Massimo Maggini, Università Per stranieri di Siena, prof. Franco Romano, Università Per stranieri di Perugia 

Ciljevi iskazani kompetencijama sudionika:

  • primijeniti teorijska i praktična znanja iz područja glotodidaktike i metodike talijanskog kao drugog/stranoga jezika
  • prilagoditi tipove zadataka razvijanju pojedinih jezičnih vještina (čitanje, pisanje, slušanje, govor i razumijevanje)
  • obnoviti i proširiti znanja o kriterijima, načinima i postupcima vrednovanja pisanih radova učenika
  • primijeniti različite metode radi učinkovita poučavanja
  • znati prikladno odabrati i izraditi vlastiti nastavni materijal

Metode rada: Predavanja i radionice

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa (koji je pripremio Odjel za studij na talijanskom jeziku) i Upitnik za evaluaciju stručnoga skupa (AZOO)

Napomena: Potvrda AZOO-a o sudjelovanju na stručnom skupu s navedenim trajanjem programa

Voditelj:

dr. sc. Rita Scotti Jurić, red. prof. Odjel za studij na talijanskom jeziku,
Sveučilište Jurja Dobrile, Pula,
telefon: 052-377-523, e-mail: rscotti@unipu.hr