Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Metodički pluralizam – zahtjev suvremene nastave

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Program je namijenjen stručnim suradnicima pedagozima osnovnih škola Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske

Mjesto održavanja: OŠ Bilje, Školska 8, Bilje

Broj polaznika: 70

Rok prijave: obvezna prijava do 1. travnja 2019. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: izv. prof. dr. sc. Ante Kolak, doc. dr. sc. Ivan Markić, Bogdanka Imrović, Ivana Biljan

Ciljevi:

  • razlikovati vrste ocjenjivanja u pojedinim metodikama nastavnih predmeta,
  • izdvojiti problematične situacije u vrednovanju učeničkih postignuća i ponuditi moguća  rješenja,
  • ponuditi metodički alat učiteljima kao pomagalo u pojedinim vrstama ocjenjivanja,
  • analizirati stanje, probleme i potrebe u području rada s darovitim učenicima u hrvatskom  školskom sustavu,
  • holistički pristupiti identifikaciji darovitih učenika,
  • prepoznati i razvijati različite metodičke scenarije u radu s darovitim učenicima,
  • kritički promišljati o dva glavna pristupa u radu s darovitim učenicima,
  • usporediti teorije profesionalnog razvoja učitelja,
  • problematizirati ulogu stručnog suradnika pedagoga u procesu razvoja kvalitete nastavnog procesa,
  • analizirati modalitete suradnje stručnog suradnika pedagoga i učitelja.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, rad u iskustvenim skupinama

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa stručnoga skupa (AZOO).

Napomena:

Voditelj:

Ivana Biljan, prof.,

viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge,

predstojnica Podružnice Osijek

Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek

Telefon: 031 284-901

E-mail: ivana.biljan@azoo.hr