Stručni skupovi / 8. travnja 2014.

Metode profesionalnog razvoja učitelja

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima razredne i predmetne nastave te stručnim suradnicima osnovnih škola

Mjesto održavanja: Osnovna škola Ivana Gundulića, Gundulićeva 23a, Zagreb

Broj polaznika: 25

Rok prijave: obvezna prijava do 3. srpnja 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: mr. sc. Sanja McMurtry, mr. sc. Gordana Barudžija

Ciljevi: Učitelji i stručni suradnici:

  • upoznati ključne pojmove (stručno usavršavanje, profesionalni razvoj, profesionalni identitet, razdoblja profesionalne karijere) u hrvatskom i europskom odgojno-obrazovnom kontekstu
  • metodom iskustvenog učenja usvojiti metode profesionalnog razvoja: intervju, vršnjačko opažanje nastave, e-portfolio
  • razmijeniti iskustva
  • raspravljati o mogućnostima primjene u svakodnevnom odgojno-obrazovnom radu

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, individualni rad, skupni rad, demonstracija i rasprava.

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditeljice:

Viša savjetnica za međunarodnu suradnju
mr. sc. Sanja McMurtry
telefon: 01/2785 121
e-pošta: sanja.mcmurtry@azoo.hr

Viša savjetnica za vjeronauk
mr. sc. Gordana Barudžija
telefon: 01/2785 171
e-adresa: gordana.barudzija@azoo.hr